Vladimír Tůma

 • Truhlářská výroba
 • Vrata
 • Kovo výroba
 • Brány

Záruční doba:

Záruční doby začínají běžet od převzetí věci kupujícím. Na veškeré výrobky je pro spotřebitele poskytována základní záruka v délce 2 roky ode dne zakoupení výrobku. Při splnění níže uvedených zvláštních podmínek je pak poskytována rozšířená záruka. Záruční doba se skládá ze zákonné lhůty (2 roky) a případně rozšířené záruční lhůty.

Základní záruka - 2 roky

Nárok na uplatnění záručního plnění (opravy nebo výměny) vadných výrobků na náklady výrobce zaniká v následujících případech:

 • pokud není výrobek užíván v souladu s jeho určením
 • není-li doložen platný doklad o zakoupení výrobku (zákazník tedy nemá doklad o začátku běhu záruční lhůty)
 • při zjištění neodborné montáže
 • v případě, že na výrobku byl proveden neoprávněný nebo neodborný zásah majitelem, nebo jinou neoprávněnou osobou
 • chybějící nebo nesprávná údržba


Rozšířená záruka - 5 let

Rozšířenou 5-ti letou záruku poskytujeme na vratové křídlo vrat Alutech.

Nárok na uplatnění záručního plnění (opravy nebo výměny) vadných výrobků na náklady výrobce v rámci rozšířené záruky zaniká v následujících případech:

 • nebyl-li originální záruční list vyplněn autorizovanou montážní firmou
 • nebyla-li montáž výrobku provedena autorizovanou montážní firmou
 • nebyla-li během užívání provedena roční servisní údržba od autorizované montážní firmy


Rozšířená záruka - 11 let

Rozšířenou 11-ti letou záruku poskytujeme na funkčnost sekčních garážových vrat Kružík.

Nárok na uplatnění záručního plnění (opravy nebo výměny) vadných výrobků na náklady výrobce v rámci rozšířené záruky zaniká v následujících případech:

 • nebyl-li originální záruční list vyplněn autorizovanou montážní firmou
 • nebyla-li montáž výrobku provedena autorizovanou montážní firmou
 • nebyla-li během užívání provedena roční servisní údržba od autorizované montážní firmy


Truhlářství a zámečnictví

Truhlářská a zámečnická (kovo) výroba je založena především na výběru kvalitních materiálů a profesionálním přístupu.

Vrata a brány

Dodáváme a montujeme různé varianty garážových a průmyslových vrat včetně příslušenství, posuvné a křídlové brány z různých materiálů.

Pohony bran a vrat

Dodáváme a instalujeme automatické pohony posuvných a křídlových bran, vrat, závor a výsuvných sloupů.

garážová vrata za 19.500,- Kč

včetně pohonu, montáže a 15% DPH.
Leták ke stažení zde.